Sessies

Plenaire sessie 1
09:50 - 10:30

SPP en wendbaarheid

We leven in turbulente tijden. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit, we hebben te maken met een economische crisis zoals nog niet eerder is vertoond, de arbeidsmarkt staat op het punt een kanteling te maken wat betreft leeftijdsopbouw en door internet en globalisering is de wereld ‘kleiner’ geworden. Bovendien leiden individualisering, social media, de 24/7 maatschappij en mondiger consumenten tot hoge eisen aan diensten en producten.

Ontwikkelingen die zowel in de profit als de non-profitsector veel vragen van organisaties, zeker wanneer zij vanuit hun historie hier niet op ingericht waren. Succes wordt bepaald door de mate waarin organisaties kunnen inspelen op steeds veranderende wensen, van een steeds diverser publiek met in deze tijden vaak minder beschikbare middelen en een groter aantal concurrenten. Dit vereist flexibiliteit en een proactieve aanpak van organisaties.

Concrete vragen die leven zijn bijvoorbeeld: Hoe zorg ik voor een wendbare en lenige organisatie en hoe krijg ik mijn mensen ‘mee’ in belangrijke ontwikkelingen? Hoe kan ik meer doen met minder mensen en toch kwaliteit blijven leveren? Hoe zorg ik ervoor dat ik schaarse expertise in huis krijg en houd? Hoe ga ik slim om met krimp, of andersom: hoe ga ik om met een grote bulk uitstroom van personeel over een x-aantal jaar?

Twee hulpmiddelen om als organisatie wendbaarder en dus weerbaarder te worden zijn strategische personeelsplanning (SPP) en het flexibiliseren van arbeid. Hanneke Moonen schetst de relatie tussen die twee als kapstok voor de dag. En zoomt verder in op het ‘wat en waarom’ van SPP.

Wat en waarom van SPP

SPP is een containerbegrip, de een associeert het met een lange termijn formatieplan, de ander met een vlootschouw of het rond krijgen van een vakantieplanning. Zonder gezamenlijke afbakening bestaat het gevaar dat je langs elkaar heen gaat praten. We bakenen het begrip daarom op een praktische manier af: wat houdt SPP concreet in?

Nog belangrijker is de vraag: Waarom SPP? SPP is geen doel op zich maar een middel. Antwoord op deze vraag is cruciaal om SPP effectief te agenderen en implementeren! Na de lezing hebben deelnemers handvatten om het ‘waarom’ van SPP voor hun organisatie concreet te maken.

Hanneke Moonen

Hanneke Moonen is vanuit Moonen HRM Consulting actief als SPP-deskundige, trainer en adviseur. Ze heeft strategische personeelsplanning toegepast in veel verschillende branches en organisaties. Ze is auteur van het ‘HOE-boek voor Strategische Personeelsplanning’.

Plenaire sessie 2
10:30 - 11:15

Overleven in een dynamische omgeving

‘Een wendbare organisatie probeert te overleven in een zeer dynamische omgeving. Het succes ligt in het organiseren van het onvoorspelbare, niet in het proberen voorspellen van de dynamiek. Dit stelt andere eisen aan strategische personeelsplanning.

Mark Nijssen laat aan de hand van zijn promotie-onderzoek naar wendbare organisaties alternatieven zien. Bijvoorbeeld organisaties die vooral plannen rondom de inleertijd van functies of organisaties die proberen het resultaat van arbeid strategisch te plannen, ongeacht waar deze arbeid plaatsvindt. Of organisaties die medewerkers “op voorraad” houden. Dit alles om ervoor te zorgen dat strategische personeelsplanning ertoe leidt dat er nooit meer gereorganiseerd hoeft te worden.

Mark Nijssen

Mark Nijssen houdt zich bezig met mensen in organisaties vanuit een economisch perspectief. Sinds zijn start als adviseur in 2003 houdt hij zich bezig met het bouwen van wendbare organisaties waarin mensen optimaal tot hun recht komen. Binnen Rijnconsult doet hij dit door het ontwerpen en werkend krijgen van (top)structuren en besturing, het vormgeven van HR beleid en de inrichting van een professionele HR functie. Daarnaast werkt hij als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg (www.wendbaarheid.nl). Mark houdt van nieuwe en frisse inzichten en gaat daarbij een scherpe stellingname niet uit de weg.

Plenaire sessie 3
15:00 - 16:00

Olietankers en Speedboten

Wat valt er nog te plannen in een zich steeds veranderende omgeving? Gaan organisaties nog wel over de ontwikkeling van talent? En heeft onderhand elke strategie niet de houdbaarheid van een pak melk? Volgens Menno Lanting gaan we de vraagstukken van de 21e eeuw te lijf met organisatieprincipes uit de 20e en managementopvattingen die voornamelijk stammen uit de 19e eeuw. Hij doet een pleidooi voor 'de renaissance van de professional'. Net zoals in ‘de buitenwereld’ is onderhand een professional in staat om zelf het werk te organiseren en zijn of haar talent richting te geven met minimale tussenkomst van onnodige bureaucratie en hiërarchie. Of men mag dat althans verwachten. Dit vraagt enerzijds om vertrouwen van de organisatie, maar ook om een talent dat hiertoe in staat is. Die actief op zoek gaat naar nieuwe kennis, deze weet te filteren, duiden en verrijken en die in staat is deze kennis te verbinden in een netwerk door binnen en buiten de organisatie relevante contacten te leggen. Hierbij zo min mogelijk gehinderd door controlerende stafafdelingen die halsstarrig doch tevergeefs hun meerwaarde proberen overeind te houden. Talenten die begrijpen dat kennis van digitale technologie, een rijk netwerk in combinatie met het onder de knie hebben van een vak de sleutel is tot een duurzame loopbaan. Speedboten in plaats van Olietankers. Menno Lanting geeft inzichten in hoe organisaties zoals Spotify, de NASA, Philips, Evernote, Adidas, etc. invulling geven aan talentontwikkeling en vertaalt deze naar uw eigen dagelijkse praktijk.

Met gratis e-book
Tijdens het congres ontvangt u het gratis e-book Olietankers en Speedboten

Menno Lanting

Menno Lanting, spreker, auteur en trendwatcher. Menno geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. Hij is veelgevraagd spreker en adviseur. Meer dan 60.000 mensen lazen zijn bestsellers ‘Connect!’ (Managementboek van het Jaar 2011), ’Iedereen CEO’ (Longlist Managementboek van het Jaar 2012), ‘De slimme organisatie’ (2013), ‘Lead with a Tweet (2013) en ‘Olietankers en speedboten’ (Longlist Managementboek van het Jaar 2015). Voor dit laatste boek interviewde hij wereldwijd 100 inspirerende en innovatieve ondernemers en leiders over hun kijk op ondernemen, samenwerken en leidinggeven in het netwerktijdperk. Eerder was hij bijna 10 jaar in diverse managementfuncties werkzaam voor het leiderschapsinstituut de Baak en succesvol internetondernemer.​

Kom met meerdere collega's en ontvang een aantrekkelijke korting!

 

  • Reguliere prijs: € 399,- p.p.
  • Prijs bij twee personen € 349,- p.p.
  • Prijs bij drie of meer personen € 299,-
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.